Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten:
Ten eerste,

SAS PURELAB - Nummer. Telefoon: +33411938424

42 Rue De l'Aiguillerie 34000 Montpellier
Ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister (RCS) onder nummer 94972058500015

Intracommunautair BTW-nummer: FR70949720585
E-mailadres: info@jeannette.net

En aan de andere kant,

door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website www.jeannette.net, hierna “de koper” genoemd.

Artikel 1: voorwerp


Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen PURELAB SAS en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.jeannette.net. De verwerving van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent deze vóór zijn bestelling te hebben gelezen. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site www.jeannette.net niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en anderzijds over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, waardoor zij zich kan verbinden aan deze algemene verkoopvoorwaarden.
Het bedrijf PURELAB SAS behoudt de mogelijkheid om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. PRODUCTEN

De aangeboden producten zijn die welke verschijnen op de website www.jeannette.net van het bedrijf PURELAB SAS, zolang de voorraad strekt. PURELAB SAS behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen.
Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.). De foto's zijn zo getrouw mogelijk, maar binden de verkoper op geen enkele manier. De verkoop van producten gepresenteerd op de site www.jeannette.net is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig autoriseren.


Artikel 3. PRIJZEN

De prijzen die op de productfiches in de internetcatalogus voorkomen, zijn prijzen in euro (€), inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. Het bedrijf PURELAB SAS behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige prijs is die op de koper van toepassing is. De aangegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten, die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling. Op het vasteland van Frankrijk worden voor alle bestellingen verzendkosten aangeboden door Colissimo zonder handtekening of Mondial Relay.


Artikel 4. BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Vóór elke bestelling moet de koper een account aanmaken op de website www.jeannette.net. Het gedeelte voor het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek moet de koper, indien hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (bestelstatus, profiel, enz.), zich identificeren aan de hand van deze gegevens. Het bedrijf PURELAB SAS biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten te bestellen en te betalen:

– Veilige betaling met bankkaart (via het SHOPIFYPAY-systeem): de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “mandje”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en samen met de naam van de vervoerder aan de koper doorgegeven.
Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze. De volgende stap vraagt ​​hem om alle informatie te controleren, deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en nodigt hem vervolgens uit om zijn bestelling te valideren door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde VIVA WALLET-interface om veilig zijn persoonlijke creditcardreferenties in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling per bankkaartrekening is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart kan de koper de annulering van de kaartbetaling eisen; de betaalde bedragen worden dan opnieuw gecrediteerd of terugbetaald. De aansprakelijkheid van de bankkaarthouder bestaat niet als bewezen is dat de betwiste betaling op frauduleuze wijze, op afstand, is uitgevoerd zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om terugbetaling te verkrijgen van de frauduleuze afschrijving en eventuele bankkosten die de transactie mogelijk heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder de afschrijving schriftelijk betwisten bij zijn bank, binnen 70 dagen na de transactie, of zelfs 120 dagen als het contract hem bindt. het zo voorziet. De opgenomen bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het door de houder ingediende schriftelijke betwisting. Er mogen geen kosten voor het retourneren van de bedragen aan de houder in rekening worden gebracht.
De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan een perfecte kennis te hebben en afstand te doen van het recht om zich op de eigen aankoopvoorwaarden te beroepen. Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en dit op zijn bestelformulier heeft ingevoerd, zal het bedrijf PURELAB SAS hem per e-mail een bevestiging sturen van de registratie van zijn bestelling.
Als de koper contact wil opnemen met het bedrijf PURELAB SAS, kan hij dit per post doen op het volgende adres: PURELAB SAS – 42 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier; of per e-mail naar het volgende adres: info@jeannette.net


Artikel 5. RESERVERING VAN EIGENDOM

Het bedrijf PURELAB SAS behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, inclusief de kosten en belastingen.


Artikel 6. INTREKKING

Volgens artikel L121-20 van de Consumentenwet heeft de koper een periode van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en zo het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten.


Artikel 7. LEVERING

Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op het bestelformulier, dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan plaatsvinden. Bestellingen worden gedaan door La Poste via COLISSIMO, bezorgservice met tracking, levering zonder handtekening. Levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald. Het bedrijf PURELAB SAS kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket verstrekken. De koper wordt door zijn postbode bij hem thuis afgeleverd. Indien de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een ontvangstbewijs waarmee hij de bestelde producten kan afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor, gedurende een door de postdiensten aangegeven periode. De risico's verbonden aan het transport zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen de gebouwen van het bedrijf PURELAB SAS verlaten. De koper is verplicht om, in aanwezigheid van de medewerker van het postkantoor of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en de bijbehorende verpakking te controleren.
inhoud bij levering. In geval van schade tijdens het transport moet elk protest binnen drie dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.

Artikel 8. GARANTIE

Alle producten geleverd door het bedrijf PURELAB SAS genieten van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf PURELAB SAS, dat het terugneemt, omruilt of terugbetaalt. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per post worden ingediend op het volgende adres: PURELAB SAS – 42 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier, binnen dertig dagen na levering.


Artikel 9. VERANTWOORDELIJKHEID

Het bedrijf PURELAB SAS is bij verkoop op afstand slechts gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen.

Artikel 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de site www.jeannette.net zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf PURELAB SAS. Niemand heeft het recht om elementen van de site, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren of gebruiken, ongeacht of dit in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst is.


Artikel 11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het bedrijf PURELAB SAS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de koper verstrekte informatie, die hij eventueel moet doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht om informatie over hem in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan op elk moment een verzoek per post indienen op het volgende adres: PURELAB SAS – 42 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier.