CBD EN LEGAALHEID

De CBD (cannabidiol)-markt in Frankrijk is de afgelopen jaren explosief gegroeid, maar de legaliteit van dit product roept nog steeds vragen en verwarring op bij consumenten.


IS CBD LEGAAL IN FRANKRIJK?

CBD zelf wordt niet als een illegale stof beschouwd, maar de legaliteit ervan hangt af van de herkomst, samenstelling en marketing.

CBD kan worden gewonnen uit de hennepplant, die zeer weinig THC (tetrahydrocannabinol) bevat, de psychoactieve stof in cannabis.
Hennep is toegestaan ​​in Frankrijk en de productie van CBD uit deze plant is legaal, op voorwaarde dat het THC-gehalte minder dan 0,2% bedraagt.

Bovendien is het op de markt brengen van producten die CBD bevatten in Frankrijk toegestaan, op voorwaarde dat het THC-gehalte ervan minder dan 0,2% bedraagt.

Van CBD afgeleide producten, zoals oliën, capsules, crèmes en e-liquids, zijn ook toegestaan, maar ze moeten geëtiketteerd zijn met het CBD- en THC-gehalte en moeten worden verkocht als cosmetische of voedingsproducten.


KUNNEN PRODUCTEN DIE CBD BEVATTEN VRIJ VERKOCHT WORDEN IN FRANKRIJK?

Nee, producten die CBD bevatten, mogen in Frankrijk niet vrij verkocht worden.

Hun marketing is onderworpen aan strikte regelgeving.
Bedrijven moeten een vergunning voor het in de handel brengen verkrijgen (productanalyse door een onafhankelijk laboratorium) voordat ze hun producten op de markt brengen en moeten voldoen aan de regels op het gebied van etikettering, verpakking en reclame.

De Franse autoriteiten kunnen ook controles uitvoeren om de conformiteit van producten die CBD bevatten te verifiëren.